Kleinschalig wonen

Wonen met een beetje extra

Wonen op de Wilhelminahoeve betekent wonen met een beetje extra.

De Wilhelminahoeve is erop gericht dat de bewoner in een kleinschalige omgeving en door een persoonlijke benadering de ruimte vind om zichzelf te kunnen zijn, in een veilige en vertrouwde omgeving, zoals hij/zij dat wil en gewend is. ‘Ieder mens is uniek’, met zijn verhaal, zijn normen en waarden en zijn eigenaardige gedragingen. Wij richten ons daarom op een aardige dag waarin je je fijn voelt en gewaardeerd.

Met elkaar ondernemen we op de zorgboerderij dagelijks terug komende activiteiten en zijn we veel buiten. Heerlijk wandelen en onderweg genieten van de dieren, de planten en de idyllische omgeving. De dieren en het directe contact met de natuur werken rustgevend of dagen juist uit om een handje te helpen in de werkzaamheden die de omgeving met zich mee brengen.
Naast de dagelijkse activiteiten zijn er regelmatig activiteiten zoals muziek, vrouwenuurtje, mannenuurtje, spel, wandelen en bijbeluurtje voor diegene die hier aan wenst deel te nemen. ‘Niets moet, alles mag’. Een uitstekende plek voor mensen die graag buiten zijn, van agrarische afkomst komen of gewoon dat beetje extra zoeken!

Medische zorg

De Wilhelminahoeve biedt specialistische begeleiding en zorg aan ouderen met dementie en/of een somatische aandoening(en). Deze begeleiding en zorg wordt verleend door met kennis toegeruste medewerkers. Medewerkers zijn geschoold in verpleegtechnische handelingen, maar bovenal in het om gaan met en het verzorgen van ouderen met ‘akelige’ problemen en complexe hulpvragen. De medische zorg wordt verleent door gezondheidscentrum Grootegast op de zorgboerderij. Wekelijks bezoekt huisarts K.D. Dekker de locatie. De huisarts verwijst zonodig naar overige hulpverleners zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Apotheek Grootegast levert de medicatie op de locatie.

In de avond, nacht en weekenduren, bij spoed, wordt er een beroep gedaan op de medische zorg van de Doktersdienst Groningen.

Familie

Naast het zorgen voor de bewoner zien wij het ook als onze taak te zorgen voor de familie van de bewoner. De familie heeft een rol in de zorgverlening en de betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. Het is tenslotte de familie die de bewoner kent, zoals die gewend was te leven. De bewoner krijgt een persoonlijk plan in samenwerking met de familie, welke tweemaal per jaar wordt geëvalueerd en zo nodig vaker.

Administratie

De Wilhelminahoeve heeft wonen en zorg gescheiden.
De zorg op de Wilhelminahoeve wordt gefinancierd vanuit een Persoons gebonden budget (PGB). Voor de aanvraag van een PGB en de administratie omtrent indicatie en PGB wordt de verantwoordelijke van de bewoner van A tot Z geholpen en ondersteunt door Woudwijk Zorgadvies.
Woudwijk Zorgadvies is gevestigd in Dokkum.

Rika de Jong-Woudwijk is op werkdagen (ma – vrij) bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via 06-29192860. Naast Rika de Jong, zijn Sjarine Weidenaar en Tjitske Kranenburg op wisselende dagen werkzaam op het kantoor. Zij zijn bereikbaar via 06-47278759. U kunt ook een mail sturen naar info@woudwijkzorgadvies.nl.

Voor het wonen op de zorgboerderij betaalt de bewoner een maandelijks huurbedrag, inclusief servicekosten (gas, water, licht en onroerende zaken), eten en drinken. De bewoner ontvangt hiervoor een huurovereenkomst van de zorgboerderij.

 

Wenst u meer informatie?

Maak een afspraak en wij vertellen u er graag over! U kunt ons via onderstaande contactgegevens bereiken.

Thea is op werkdagen (ma-do) bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Voel je thuis bij Wilhelminahoeve Opende